Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Bioresurse
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. BIORESURSE
Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obținerea biocombustibililor, glicerinei și a solvenților ecologici (BIOCOMB)
Spectroscopie UV-Vis
Analize termice
Analize electrochimice
Analize fotochimice
 

BIOCOMB    

DESPRE PROIECT
 • PREZENTARE PROIECT - Proiect BIOCOMB sonor.ppt - 90MB sau Proiect BIOCOMB.pdf - 2MB
 • CONDUCATOR DE PROIECT: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
 • PARTENERI DE PROIECT:
  • Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice S.A. Medias
  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
  • Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare Bucuresti
  • S. C. CHIMINFORM DATA S.A Bucuresti
  • Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor Bucuresti
  • Institutul de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Fundulea
  • S.C. VIROMET S.A. Victoria
 • DURATA DE DESFASURARE A PROIECTULUI: 36 LUNI
 • OBIECTIV GENERAL : ELABORAREA TEHNOLOGIILOR PENTRU OBTINEREA SI PURIFICAREA BIOCOMBUSTIBILILOR DIESEL, A SOLVENTILOR ECOLOGICI SI A GLICERINEI SI INVESTIGAREA SURSELOR DE MATERII PRIME (IN SPECIAL PLANTELOR OLEAGINOASE) NECESARE OBTINERII ACESTORA.
 • Proiectul este structurat pe 5 pachete de activitati, PA 1- PA 5.
  • PA 1. Resurse naturale regenerabile
   Obiectiv principal: Asigurarea premizelor obtinerii cantitatii de ulei vegetal pentru a fi utilizat de beneficiarii proiectului in momentul implementarii acestuia in productie.
  • PA 2. Obtinerea si caracterizarea biocombustibililor
   Obiectiv principal: Elaborarea tehnologiei pentru fabricarea unui biocombustibil diesel din uleiuri vegetale.
  • PA 3. Purificarea si valorificarea glicerinei
   Obiectiv principal: Elaborarea tehnologiilor de purificare a glicerinei brute, rezultate ca produs secundar la sinteza biocombustibililor diesel si respectiv a solventilor ecologici.
  • PA 4. Obtinerea si caracterizarea solventilor ecologici
   Obiectiv principal: Elaborarea tehnologiilor de sinteza, purificare si caracterizarea fizico – chimica a solventilor ecologici obtinuti din materii grase.
  • PA 5. Managementul proiectului
   Managementul proiectului va fi axat pe organizarea si coordonarea activitatilor intr-o retea tehnologica integrata, formata din 9 parteneri.

ACTIVITATI DE DISEMINARE
 • 1. CARTI
  • Halmajan H. V.,(coordonator), „Ghidul cultivatorului de rapița”, Editura AGRIS, București 2006 - Halmajan H. V., „Din experiența cultivatorilor de rapiță”, Editura AGRIS, București 2007
 • 2. ARTICOLE
  • Stepan E., Velea S., Enășcuță C., Marton G.I. și Gâjiu C.L., “Cinetica reacției de transesterificare a uleiului de floarea soarelui”, Revista de Chimie (București), 57 (7), 693, (2006) [revista cotata ISI]
  • Stepan, E. și Dragotă D., “Rapița – sursă de biocombustibil”, Cereale și Plante Tehnice, 1-2, 13 (2006)
  • Stepan E., Serban S., Velea S, Radu A., “Biocombustibili de tip biodiesel din reziduuri de materii grase” Revista de Chimie (București), in curs de publicare [revista cotata ISI]
  • Hălmăjan, H.V., G. Vasile, G. Ciuboată, A. Ionescu, “Câteva aspecte privind fertilizarea culturii de rapiță”, Lucrări științifice Seria A, L Agronomie, 248-252, (2007).
 • 3. BREVETE DE INVENTIE
  • Stepan Emil, Șerban Sever, Velea Sanda, „Solvent ecologic și procedeu de obținere a acestuia”, cerere de brevet de inventie A/00966 din 05.11.2004 (medalia de aur la Geneva 2007, )
  • Stepan Emil, Șerban Sever, Velea Sanda, Lața Ilie, „Biocombustibil diesel și procedeu de obținere a acestuia”, cerere de brevet de inventie A/00603 din 28.07.2006
  • cerere de brevet de inventie Biodiesel si procedeu de obtinere , in curs de inregistrare la OSIM
 • 4. LUCRARI PREZENTATE LA CONGRESE SI SIMPOZIOANE
  • Simpozionul internațional „Valorificarea complexa a unor resurse naturale regenerabile pentru obținerea biocombustibililor, glicerinei și a solvenților ecologici” editia I, București, 17 septembrie 2006 – simpozion organizat in cadrul proiectului.
  • Simpozionul internațional „Valorificarea complexa a unor resurse naturale regenerabile pentru obținerea biocombustibililor, glicerinei și a solvenților ecologici” editia II, București, 27 septembrie 2007 – simpozion organizat in cadrul proiectului. S-au prezentat 13 comunicari stiintifice
  • Stepan, E., Serban, S., Velea, S., Blajan, O., și Adam, C., „Solvenți ecologici din materii grase de calitate inferioar㔠, Conferința Nationala de Chimie, Calimanești-Caciulata, 04-06 octombrie 2006.
  • Stepan E., Serban S., Velea S, Enascuta C., Radu A., “Biocombustibili biodiesel obtinuti din uleiuri vegetale”, Simpozionul internațional „Valorificarea complexa a unor resurse naturale regenerabile pentru obținerea biocombustibililor, glicerinei și a solvenților ecologici” , Bucuresti 17 septembrie 2006
  • Stepan, E., Serban, S., Velea, S. și Adam, C., „Solvenți ecologici din uleiuri vegetale”, Simpozionul internațional „Prioritațile chimiei pentru o dezvoltare durabila” , București 20-21 octombrie 2005
  • Hălmăjan H.V., N. Alexe, - “Particularități ale culturii rapiței în sistemul de cultură ecologic”, Sesiunea științifică a cadrelor didactice și a studenților, Facultatea de Agricultură, USAMV București, 25-26 mai 2006.
  • Joita-Pacureanu M., “Sunflower high oleic hybrids, for biofuels obtaining, created at NARDI Fundulea, Romania”, Primul Simpozion International In domeniul utilizarii florii soarelui pentru obtinerea de biocarburanti, Udine, Italia, septembrie 2006
  • Joita-Pacureanu M., “AO-548, a high oleic sunflower inbred line carrying two genes for resistance against a new virulent Romanian population of broomrape (Orobanche cumana )”, Al 9-lea Congres International in domeniul Plantelor Parazite, Virginia, SUA, iunie, 2007
 • 5. PREMII SI INVENTII EXPUSE LA TARGURI SI EXPOZITII
  • Stepan Emil, Șerban Sever și Velea Sanda., “Solvant ecologique”, 35e Salon International des Inventions des techniques et produits nouveaux, Geneve 18-22 avril 2007, Gold Medal
  • Stepan Emil, Șerban Sever și Velea Sanda, “Ecological solvent and procedure for manufacture” , 8th International Saloon for Industrial Property , Moscow, 2005, Excellence Diploma awarded by Russian Office of Intellectual Property, Patents and Marks
  • Stepan Emil, Șerban Sever și Velea Sanda, “Solvent ecologic”, Salonului Internaț. „INVENTIKA-2007”
  • Stepan Emil, Șerban Sever și Velea Sanda,, “Biocombustibil diesel”, Salonului Int. „INVENTIKA-2007”

SIMPOZION INTERNATIONAL
VALORIFICAREA COMPLEXA A UNOR RESURSE NATURALE REGENERABILE PENTRU OBTINEREA BIOCOMBUSTIBILILOR, GLICERINEI SI A SOLVENȚILOR ECOLOGICI

Data de desfasurare: 27 sept 2007, Sala de festivitati a INCDCP ICECHIM, Splaiul Independentei nr. 202 LUCRARI PREZENTATE:
 1. BIOCOMBUSTIBILI DIESEL, GLICERINA ȘI SOLVENȚI ECOLOGICI, OBTINUTI DIN RESURSE NATURALE REGENERABILE EMIL STEPAN Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM,
 2. BIOCARBURANT DIESEL OBTINUT DIN MATERII GRASE DE CALITATE INFERIOARA EMIL STEPAN, SEVER ȘERBAN, SANDA VELEA, ADRIAN RADU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM,
 3. PRODUCEREA DE BIOCOMBUSTIBILI ȘI BIOPREPARATE DE UZ FITOSANITAR DIN PORUMB CONTAMINAT CU AFLATOXINE CARMEN LUPU1, F. OANCEA1, LILIANA ANTON2, AURORA LILIANA STEFAN1, C.M. VLADULESCU3 1 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, București 2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, București 3 SC Soctech SA București
 4. EXPERIENTA SC AUTOELITE SRL IN UTILIZAREA BIODIESELULUI LA O COMPANIE DE TAXIMETRIE SI LA O COMPANIE AGRICOLA APARTINATOARE GRUPULUI DE FIRME SIROMEX IN PERIOADA IANUARIE 2006-AUGUST 2007 LIVIU TITUS PASCA SC AUTOELITE SRL BAIA MARE
 5. CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA SUBPRODUSELOR DIN INDUSTRIA DE PIELĂRIE ȘI OBȚINEREA DE BIOCOMBUSTIBILI RESESARCHES ON LEATHER BYPRODUCTS RECLAIMING AND OBTAINIG OF BIOFUELS CARMEN GAIDĂU 1, EMIL STEPAN 2, MIHAELA GHIGA 1, LAURENȚIU FILIPESCU 3 1 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie-Sucursala Institutul de Cercetări Pielărie Încălțăminte București 2 INCD-ICECHIM, Splaiul Independentei nr.202, sector 6, București, 3 Universitatea POLITEHNICA București, Str. Gh. Polizu nr.1, București,
 6. CATEVA PROBLEME PRIVIND CERTIFICAREA DE CONFORMITATE A BIOCARBURANTILOR MIHAELA OLARU Registrul Auto Roman
 7. PRODUSE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA PELICULOGENE PE BAZA DE SOLVENTI ECOLOGICI OBTINUTI DIN MATERII PRIME REGENERABILE FLORENTINA FLUERARU1, CATRINOIU DOINA1, MARCEL LUCA1, IRINA LUCACIU2 1 S.C. ICERP S.A. Ploiesti, 2 INCD ECOIND Bucuresti
 8. HIBRIZI DE FLOAREA SOARELUI CU SEMINTE PENTRU ULEI DE CALITATE SUPERIOARA MARIA PACUREANU JOIȚA INCDA Fundulea
 9. INFLUENȚE SENSIBILE LA EVALUAREA COMPORTĂRII COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI PENTRU MOTOARE PRIN ÎNCERCĂRI COMPARATIVE NICOLESCU MIRCEA ADRIAN Institutul National De Cercetare - Dezvoltare Pentru Masini Si Instalatii Destinate Agriculturii Si Industriei Alimentare - INMA
 10. ASPECTE PRIVIND FERTILIZAREA CU AZOT, FOSFOR ȘI SULF LA CULTURA RAPIȚEI HORIA VICTOR HĂLMĂJAN Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinar㠖 București
 11. BIOCOMBUSTIBILII – SURSĂ A AVANTAJULUI COMPETITIV PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASCĂ DIMIAN MIHAI, DIMIAN (BANICA) GINA CRISTINA, ASE București
 12. UNDE SE SITUEAZA ROMANIA IN ANSAMBLUL EFORTURILOR DE A REALIZA BIORAFINĂRIA SEC. XXI? EMIL BUZDUGAN (1), MANEA GHEORGHE (2) 1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM, 2 Asociația Biocombustibilii in România
 13. BIOFUEL PRODUCTION IS ECONOMICAL EVEN WHEN IMPORTING THE RAW MATERIALS ENERGY & FUELS MICHAEL WOODS, American Chemical Society
CONTACT


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Colaborari | Infrastructura de cercetare | Proiecte | Parteneri | Laborator Biocide | Laborator Fertilizanți | Contact    

Logo Symbol Mediasoft